MMFYSIO

MMfysio is een brede fysiotherapiepraktijk met de focus op de behandeling van sporters en ouderen. Voor deze brede hoofdrichtingen is bewust gekozen: niet alleen een knie of rug worden behandeld, bij elke behandeling gaan we uit van de mens als geheel. De volledige persoon.